تماس با ما

  • کلیه سفارشات با پست اکسپرس ارسال خواهد شده

    خرید بیش از ۳۰۰۰۰ ین¥ ارسال پست مجانی‌ می‌باشد

    کمتر از ۳۰۰۰۰ ین¥ به عهده مشتری می‌باشد

    هزینهٔ ارسال پست ۱۰۰۰ ین¥ می‌باشد

ناگویا- شی‌ هیگاشی - کوو شیندکی ۲-۸-۳۵آدرس
4610038کد پستی
۰۵۲۹۳۶۲۰۱۹تلفن
۰۹۰۱۰۹۲۱۰۸۱موبایل
۰۵۲۹۳۷۰۴۰۳ فاکس
: info@javanfood.com, javan@javanfood.com, management@javanfood.com ایمیل